หน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม
กงสุลใหญ่ อู๋ จื้ออู่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
2023-02-25 10:35

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กงสุลใหญ่ อู๋ จื้ออู่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรอบรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และ ศาสตราจารยพิเศษ์ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงานผ่านการบันทึกคลิปวีดิทัศน์


    

Suggest to a friend:   
Print