ข่าวและกิจกรรมอ่านทั้งหมด...

กงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง ร่วมดื่มชาพบปะสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่เนื่องในวันตรุษจีน

ข่าวสารประเทศจีนอ่านทั้งหมด...