หน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม
นายสี จิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14
2023-03-16 17:29

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นายสี จิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมครั้งที่ 1

ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า ในการเดินทางครั้งใหม่ของการสร้างประเทศที่แข็งแกร่งและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองชนชาติจีน เราต้องส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างแน่วแน่ ต้องดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุม เร่งสร้างการพัฒนารูปแบบใหม่ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ “พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษา” “เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ” และ “การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” มุ่งยกระดับความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ยกระดับเศรษฐกิจให้บรรลุผลในแง่คุณภาพและเติบโตอย่างสมเหตุผลในแง่ปริมาณ สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความแข็งแกร่งโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า เราต้องยึดมั่นในอำนาจสูงสุดของประชาชน สร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและแข็งแกร่งอย่างรอบด้าน ประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุด เราต้องพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแข็งขันตลอดกระบวนการ ยึดมั่นในความเป็นเอกภาพระหว่าง “พรรคฯเป็นผู้นำ ประชาชนเป็นเจ้าของ และปกครองโดยหลักนิติธรรม” พัฒนาความสมบูรณ์แบบของระบบการปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ สะท้อนเจตจำนงของประชาชน ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนกระตุ้นความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนอย่างเต็มที่ ต้องดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงระบบการแบ่งสรรปันส่วน พัฒนาความสมบูรณ์แบบของระบบประกันสังคม เพิ่มความเข้มแข็งของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ปกป้องสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชน เพื่อให้ผลลัพธ์จากการพัฒนาความทันสมัยสามารถนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทุกคนให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ต้องรวมพลังและพัฒนาความสามัคคีระหว่างประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์และระหว่างลูกหลานชาวจีนในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ระดมปัจจัยบวกทั้งหมดและรวบรวมพลังเพื่อการสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งและฟื้นฟูประเทศ

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า เราต้องประสานการพัฒนาและความมั่นคงให้ดียิ่งขึ้น ความมั่นคงเป็นรากฐานของการพัฒนา ความมั่นคงเป็นเงื่อนไขสำหรับความมั่งคั่ง เราต้องดำเนินตามแนวคิดความมั่นคงภาพรวมของชาติ พัฒนาความสมบูรณ์แบบของระบบความมั่นคงของชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงของชาติ ยกระดับธรรมาภิบาลด้านความมั่นคงสาธารณะ ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลทางสังคม ใช้ความมั่นคงรูปแบบใหม่เป็นหลักประกันสำหรับการพัฒนารูปแบบใหม่ ต้องเสริมสร้างความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและกองทัพอย่างรอบด้าน สร้างกองทัพประชาชนให้เป็นกำแพงเหล็กที่สามารถปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า เราต้องผลักดันความก้าวหน้าของ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และภารกิจอันยิ่งใหญ่ของการรวมประเทศมาตุภูมิอย่างจริงจัง การสร้างชาติจีนที่แข็งแกร่ง จำเป็นต้องมีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงระยะยาวของฮ่องกงและมาเก๊า เราต้องดำเนินการตามหลักการของ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” “ให้คนฮ่องกงปกครองฮ่องกง” “ให้คนมาเก๊าปกครองมาเก๊า” อย่างถูกต้องและแน่วแน่ ยึดถือหลักนิติธรรมในฮ่องกงและมาเก๊า สนับสนุนให้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบูรณาการเข้ากับการพัฒนาโดยรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้น การบรรลุการรวมแผ่นดินมาตุภูมิโดยสมบูรณ์เป็นปณิธานร่วมกันของชาวจีนทุกคน และเป็นแก่นแท้ของการพัฒนาประเทศ เราต้องปฏิบัติตามแนวทางใหญ่ของพรรคฯในการแก้ไขปัญหาไต้หวันในยุคสมัยใหม่ ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและ “ฉันทามติปี 1992” ส่งเสริมความสัมพันธ์ช่องแคบให้พัฒนาอย่างสันติ ต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกและกิจกรรมเพื่อ “แยกดินแดนไต้หวัน” อย่างเด็ดขาด และเดินหน้ากระบวนการรวมแผ่นดินมาตุภูมิอย่างไม่หยุดยั้ง

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า เราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ การพัฒนาของจีนเป็นประโยชน์ต่อโลก และไม่อาจแยกออกจากโลกได้ เราต้องส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับสูงอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์จากตลาดและทรัพยากรโลกเพื่อพัฒนาตนเอง เรายังต้องส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของโลกด้วย เราต้องชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแข็งขัน ยืนหยัดอยู่ข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ ดำเนินตามแนวทางของพหุภาคีอย่างแท้จริง ดำเนินการตามค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปและสร้างระบบธรรมภิบาลโลก ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการดำเนินการตามข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและข้อริเริ่มด้านความมั่นคงของโลก เพิ่มเสถียรภาพและพลังงานบวกให้กับสันติภาพและการพัฒนาของโลก และสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาของจีน


Suggest to a friend:   
Print